diumenge, 26 de gener del 2020

TIRME : Visita al centre de tractament de residus de Mallorca

         Visita dels alumnes de 2n ESO  al Centre de Tractament de Residus (TIRME)

Dimarts 14 i dijous 16 de gener els alumnes de 2n ESO A visitaren les instal.lacions inaugurades el 2003 per al  tractament de residus de Mallorca.
Durant tot el recorregut comptàrem amb la presència de la guia,Aina, que ens donà explicacions bàsiques i lògiques dels tipus de rebuig que generam i de quina manera es poden reutilitzar o treure'n algun profit.
N'Aina recomanà que sempre que sigui possible, a l'hora de comprar, que sigui amb el mínim d'embalatge per tal no generar cap residu sobretot no natural.
Entre nosaltres endevinàrem a quin contenidor anaven els residus generats tot i que ,de vegades, hi havia dubtes, com per exemple del contenidor groc que només accepta envasos plàstics o metàl.lics, però no un plàstic qualsevol. Com el verd, de vidre, que també només són per envasos (botelles o pots), però no copes ni miralls. Del que sí encertàrem totalment fou del contenidor blau que tots sabíem que no podem llançar torcaboques (cel.lulosa) ni papers o cartrons bruts amb oli.
Quant als residus orgànics, tot i que n'hi ha pocs encara, ens va comentar que s'haurien de col.locar al contenidor marró per tal de fer compost per al camp.
A més d'aquest recordatori fonamental de separació de residus per tal de reciclar-los i per tant que no s'incinerin amb la resta de residus de rebuig, ens explicà que si  no existís aquest centre de tractament de residus, actualment continuaríem tenint aquell abocador que avui dia ocuparia una extensió deu vegades més de com era a final dels anys 90.
A banda d'això, el centre disposa de devers mil treballadors, d'entre els quals n'hi ha que seleccionen el tipus de rebuig generat per tal d'incinerar tot allò que no pugui ser reciclat i que alhora la incineració d'aquests residus produeix l'energia elèctrica equivalent al consum d'un any per devers  53.000 famílies.
L'empresa que gestiona els residus nom TIRME i usa les instal.lacions que disposa de zones per a les visites, a més  d'una gran vitrina per als visitants que permet observar la quantitat de residus acumulats i que recullen unes grues (anomenades aranyes per la seva forma) abans de passar a la secció d'incineració mentre s'hi ensuma la forta pudor del residus.
Segons n'Aina, la nostra guia, hi ha unes balances a l'entrada per tal de pesar els camions i controlar els residus generats perquè l'objectiu és que en tres  anys és que es recicli el 50% de residus que generam i des de ja fa uns anys es controla la producció de residus, i pareix que el municipi de Mallorca que en genera menys i per tant recicla més és Esporles, mentre que el que en genera més (amb un 87%) i per tant només recicla la resta, és Llucmajor.
És conegut que hi ha un tren que circula per unes vies d'una gran alçada per obtenir una panoràmica general de l'indret mentre van explicant les diferents seccions, com ara l'emmagatzematge de les cendres produïdes per la incineració dels residus que es mesclen amb ciment perquè quedin ben controlades i soterrades. No obstant això, des de l'any passat el tren té alguns problemes de funcionament i no sempre es pot usar, com ha passat a les dues vegades de les nostres visites.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada